Od praktycznie 25 lat, 16 listopada dumnie obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wyszczególniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku uzmysławiać, że z brakiem tolerancji coraz częściej ma styczność sporo osób. Zwrócenie się z prośbą do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego typu jest okazją do tego, aby zajęli się rozwiązaniem tego dużego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, by zmniejszyć brak akceptacji poprzez edukowanie, czy także prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie tolerancji i skłonienie do braku gnębienia osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Cała ta aktywność była spowodowana poprzez częściej wywoływane zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości spotykają się z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Przejawy nietolerancji mogą być okrutnie niebezpieczne dla osób krzywdzonych, stąd również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają komunikować o różnego rodzaju sytuacjach, w których dochodzi do ataków, a także pomóc w wyszukaniu głównych przyczyn uformowania się braku akceptacji. Tego rodzaju działania mają okazać się przydatne do tego, żeby zrozumieć, czym właściwie jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale także objaśnić, co to jest uznanie i zaakceptowanie różnic indywidualnych. Równie dobrze ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, zrozumienia innych ludzi, a także doceniania różnego rodzaju kultur.

Jak w Polsce obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili jednogłośny manifest, w którym przedstawiają niewiarygodne oparcie dla ofiar fizycznej i werbalnej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice udzielili wsparcia swoim podpisem ten manifest. Prezydent stolicy, Trzaskowski Rafał powiedział, że solidarność tego dnia będzie prezentowana poprzez wywieszanie flag w kolorach tęczy, jak i podświetlania budynków. W tęczowych barwach został oświetlony wyjątkowo most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz